روزنامه حکومتی همشهری در گزارشی به تاریخ چهارشنبه ۱۸تیر به گوشه‌ای از تاراج منابع آبزیان دریای جنوب توسط کشتی‌های چینی که با مجوز رسمی دولت آخوند روحانی در سواحل ایران مشغول قلع و قمع منابع طبیعی و دریایی هستند اشاره می‌کند.

این روزنامه می‌نویسد: « از آنجا که این کشتی‌ها اکوفایندر (ماهی‌یاب) دارند، شبانه گله‌های ماهی را شناسایی کرده و این گله‌ها را شکار می‌کنند.

ارزش محموله‌ای که در یک شب شکار می‌شود، گاه به اندازه قیمت خود کشتی‌هاست. صید ترال، هست و نیست کف دریا را جارو می‌کند.

پنج شنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۹
http://t.me/begoonah1
http://instagram.com/begoonah