سرکرده بسیج وزارتخانه‌ها رژیم در تهران در اعتراف به وحشت رژیم از قیام و جوانان شورشی فاش کرد شورای عالی امنیت رژیم طی مصوبه‌یی در مهر سال۱۳۹۸ مسئولیت دفاع از وزارتخانه‌ها و ادارات را به نیروی بسیج ضدمردمی سپرده است.
حمیدرضا قریشی سرکرده بسیج وزارتخانه‌ها و ادارات سپاه ضد محمد رسول‌الله تهران بزرگ گفت:
«بسیج وزارتخانه‌های تهران بزرگ عهده‌دار تأمین امنیت و دفاع از «مقر» و تأمین گروه‌های واکنش سریع برای مقابله با مخاطرات و حوادث غیرمترقبه در وازرتخانه‌ها و ادارات است». این کار دست مردم را برای مجازات آنها باز می گذارد و بدون شک و تردید باید آنها را با مراکزی که حافظت می کنند به آتش کشید.

پنج شنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۹
http://t.me/begoonah1
http://instagram.com/begoonah