پس از لجن‌پراکنی و دام‌گذاری‌های سیاسی، اطلاعات و قضاییه جلادان به دستگیری و ابلاغ احکام ضدانسانی به هواداران و خانواده‌های مجاهدین روی آورده‌اند.
زهرا اکبری، همسر زندانی سیاسی ابوالقاسم فولادوند، هانی و هود یازرلو(پدر و پسر)، صدیقه مرادی، مهدی خواص صفت، محمدولی غلام‌نژاد و فرنگیس مظلوم در شمار کسانی هستند که به آنها احکام زندان ابلاغ شده است.
خانم فرنگیس مظلوم که سال گذشته هم به اتهام اقدام علیه رژیم چند ماه دستگیر شده بود، مادر زندانی سیاسی سهیل عربی است.
خانم مریم رجوی بار دیگر از دبیرکل و کمیسر عالی حقوق‌بشر خواست هیاتی را برای بازدید از زندان‌های رژیم و دیدار با زندانیان و خانواده‌های آنها اعزام کنند.
کمیسیون امنیت و ضدتروریسم شورای ملی مقاومت در اطلاعیه ۸تیرماه اعلام کرده بود در پی انتشار بیانیه زندانیان سیاسی علیه لجن‌پراکنی مزدور اطلاعات آخوندها شماری از امضاکنندگان و خانواده‌های آنها در همین خصوص مورد تهدید و آزار قرار گرفتند. هدف از این کار درهم‌شکستن زندانیان سرموضع برای ندامت و انزجار علیه مجاهدین است.

پنج شنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۹
http://t.me/begoonah1
http://instagram.com/begoonah