بیست و هفتمین روز اعتصاب و اعتراض کارگران نیشکر هفت تپه
شنبه ۲۱ تیر ۹۹
با شعار:
کارگر می میرد ذلت نمی پذیرد

تجمع اعتراضی کارگران کارخانه تولید کاشی در اصفهان به تعطیلی این کارخانه به بهانه نبود مواد اولی
شنبه ۲۱

اعتصاب کامیونداران معدن دوکوهک شیراز روز شنبه بیست ویک تیر

photo_2020-07-11_12-30-37

تجمع اعتراضی کارگران شهرداری مهریز فارس

جمعی از کارگران شهرداری مهریز واقع در استان یزد در اعتراض به عدم پرداخت دستمزدهای معوقه خود مقابل شهرداری این شهر دست به تجمع زدند.

کارگران با برپایی این تجمع خواستار پرداخت دو ماه دستمزد معوقه خود شدند.

آتش سوزی گندم زار روستای سرخانجوب علیا در دلفان واقع در کنار گاوداری ۶۰۰۰ راس

شنبه ۲۱ تیر ۱۳۹۹
http://t.me/begoonah1
http://instagram.com/begoonah