بیست وهشتمین روزاعتصاب کارگران نیشکر هفت‌تپه
یکشنبه ۲۲ تیرماه

جمعی از هموطنان عرب به نمایندگی از قبیله بزرگ چعب در شهرستان شوش از کارگران شرکت هفت تپه حمایت کردند.

یکشنبه ۲۲ تیر

تجمع اعتراضی كسبه قشم بخاطر بسته شدن گمرك در مقابل ساختمان مرکزی سازمان منطقە آزاد قشم

تجمع اعتراض پاکبانان تبریز
برخورد فیزیکی رئیس سازمان پسماند تبریز با خبرنگاری که در حال پوشش خبری اعتراض پاکبانان بود!
یکشنبه ۲۲ تیر

تجمع اعتراضی مغازه داران مترو تهران زیر پل کالج
مغازه‌داران متروی تهران با تجمع مقابل شرکت بهره‌برداری راه آهن شهری تهران، خواستار کاهش اجاره مغازه‌های خود شدند
یکشنبه ۲۲ تیر

یکشنبه ۲۲ تیرماه ۱۳۹۹
جمعی ازفرهنگیان شاغل در مدارس غیرانتفاعی در مقابل ساختمان مجلس در تهران
نسبت به اوضاع نامناسب اقتصادی و همسان نبودن درآمد با خرج کرد روزانه و محرومیت از استخدام رسمی در آموزش و پرورش که باعث شده از امنیت شغلی محروم شوندتجمع اعتراضی را برگزار کردند

پهن کردن سفره خالی توسط کارگران شهرداری لالی در تجمع خود در میدان مرکزی شهر
عصر روز شنبه ۲۱ تیرماه ۹۹، کارگران شهرداری لالی در اعتراض به ۱۰ ماه حقوق پرداخت‌ نشده و ۵ ماه عدم پرداخت بیمه، تجمع اعتراضی برگزار کردند

آتش سوزی در خیابان انقلاب نرسیده به میدان فردوسی

یکشنبه ۲۲ تیر ۱۳۹۹
http://t.me/begoonah1
http://instagram.com/begoonah