امروز صبح سه شنبه ۲۴ تیر ۹۹ مطابق روزهای گذشته کارگران نیشکر هفت تپه در سی امین روز اعتراض خود به مقابل فرمانداری شوش آمدند و مطالبات خود را مطرح کردند
پس از چندی در راه برگشت در مقابل رستوران آپادانا نیروهای امنیتی تعدادی از کارگران و نمایندگان اعتراضی اشان را دستگیر کردند
آقایان محمد خنیفر ،ابراهیم عباسی منجزی ، یوسف بهمنی ومسلم چشم خاور جزو دستگیر شدگان امروز هستند
تاکنون از محل نگهداری آنان خبری در دست نیست
روز گذشته نیز اسماعیل محمد ولی خبرنگار بهمراه عکاس وی در شهر شوش دستگیر شدند ولی لحظاتی پیش هر دوی آنان آزاد شدند

۲۴ تیر ۹۹
اتحادیه آزاد کارگران ایران

Ec391x-XkAABn_d
کارگران بازداشت شده

سه شنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۹

http://t.me/begoonah1
http://instagram.com/begoonah