کارگران نیشکر هفت‌تپه امروز سه‌شنبه ۲۴تیر در سی‌امین روز اعتصاب خود، مقابل فرمانداری شوش تجمع اعتراضی برگزار کردند. کارگران سپس اقدام به راهپیمایی در خیابانهای شهر شوش کردند.

Ec391x-XkAABn_d

امروز سه شنبه ۲۴ تیر ماه ۱۳۹۹, ماموران سرکوبگر امنیتی در شهرستان شوش، درپایان تجمع اعتراضی کارگران نیشکر هفت تپه،چهار تن از فعالان کارگری و شاغل در این واحد صنعتی ،یوسف بهمنی, ابراهیم عباسی منجزی, محمد خنیفر و مسلم چشم خاور, را بازداشت وبه مکان نامعلومی منتقل کردند.

تجمع و اعتصابتاکسیدارن ارومیه روز سه شنبه بیست وچهارم تیر در فلکه مدرس در اعتراض بە گرانی و معیشت زندگی و گرانی لوازم یدکی

سه شنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۹

http://t.me/begoonah1
http://instagram.com/begoonah