روزنامه حکومتی آرمان دوشنبه ۲۳تیر نوشت: «شاخص فلاکت در ایران طی سه سال اخیر ۲۶درصد رشد پیدا کرده است، و این خبر از اتفاقات ناخوشایندی حکایت دارد که در بطن جامعه در حال رخ‌دادن است. در سال‌های اخیر مشکلات اقتصادی چندین برابر شده و فشار تحریم از یک‌طرف و فشار سیاست‌های پولی و مالی و هم‌چنین ضعف مدیریت اقتصادی از طرف دیگر باعث شدند تا به جایی برسیم که امروز مردم کمتری طعم رفاه و معیشت امن را بچشند».

آرمان می افزاید: «با توجه به‌افزایش نرخ تورم در کشور و رسیدن آن به‌نزدیک ۵۰درصد، تبعات سنگین‌تری در انتظار اقتصاد به‌ویژه اقتصاد معیشتی است. البته وضعیت بدتر هم خواهد شد و تبعات سنگین و خطرناکی برای نظام به‌دنبال خواهد داشت».

سه شنبه ۲۴ تیر ۱۳۹۹

http://t.me/begoonah1
http://instagram.com/begoonah