تلویزیون الحره در گزارشی نوشت: فعالان ایرانی روز سه شنبه در پیامی از طریق شبکه های اجتماعی توقف احکام اعدام که قضاییه رژيم در تهران در حق سه جوان شرکت کننده در اعتراضات آبانماه، صادر کرده بودند را خواستار شدند.
بنا به گزارشی که نیویورک تایمز منتشر کرده، در یک کمپین با عنوان «اعدام را متوقف کنید» معلمان، پزشکان، هنرمندان، نویسندگان، ناشران و زنان خانه‌دار نیز شرکت داشتند. گفتنی است که این کمپین میلیونها بیننده داشته و ترند نخست شبکه توئیتر برای ساعتها بوده است. پیام این کمپین اتحاد و همبستگی ملی علیه اشغالگران میهنمان را بیان می کند که تنها راه مردم ایران برای مقابله با آنها و به زیر کشیدنشان می باشد.

چهارشنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۹

http://t.me/begoonah1
http://instagram.com/begoonah