بابک پاک‌نیا، وکیل امیرحسین مرادی، روز چهارشنبه ۲۵ تیر ماه با انتشار ویدئویی در صفحه اینستاگرام خود اعلام کرد که در همان روز به همراه حسین تاج و مصطفی نیلی، دو وکیل تعیینی دیگر، با مراجعه به اجرای احکام دادسرای اوین توانسته‌اند پرونده را مورد مطالعه قرار دهند.
این وکیل دادگستری با اشاره به ایرادهای موجود در پرونده اعلام کرد که طبق قانون وکیل پرونده‌هایی که مجازات آن حبس ابد و یا اعدام است، چه وکیل تعیینی باشد و چه وکیل تسخیری باید در مرحله دادسرا و تحقیقات مقدماتی حضور داشته باشد؛ اما در این پرونده تنها امیرحسین مرادی، موکل این وکیل دادگستری، به وکیل دسترسی داشته و وکیل هم تا به امروز اجازه دخالت در پرونده را نداشته و به صورت غیرقانونی به جلسه دادگاه دعوت نشده است.
بابک پاک‌نیا در ادامه گفت که اگر «یک قاضی بی‌طرف و مستقل به این پرونده رسیدگی کند» می‌توان به زودی روند اجرای حکم صادره را متوقف و حکم اعدام صادر شده را نقض کرد.

چهارشنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۹

http://t.me/begoonah1
http://instagram.com/begoonah