روز گذشته ۲۵ تیرماه ۹۸، سه هموطن عرب اهواز توسط ماموران اداره بدنام اطلاعات بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند.
ماموران جنایتکار منازل این سه شهروند منطقه زرگان در شمال شهر اهواز را مورد تفتیش قرار داده و لوازم شخصی آنان را ضبط کردند.
«بسام عسکرى(زرگانى)»، «عباس عسکرى(زرگانى)»، «مهدى عسکرى(زرگانى)» نامهای سه هموطن بازداشتی هستند که هنوز معلوم نیست به چه دلیلی بازداشت شده اند.

پنج شنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۹

http://t.me/begoonah1
http://instagram.com/begoonah