فرزانه انصاری فر خواهر برادر شهید قیام فرزاد انصاری فر که در قیام آبان ۹۸ماه به ضرب گلوله جلادان خامنه ای بشهادت رسید درشب پنجشنبه ۲۶ تیر ۹۹ توسط نیروهای سرکوبگر امنیتی در بهبهان بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد.

پنج شنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۹

http://t.me/begoonah1
http://instagram.com/begoonah