خبرگزاری فرانسه با چاپ تصویری از دژخیم قاسم سلیمانی گزارش داد: بلژیک دیپلمات رژیم ایران را در پرونده بمب‌گذاری محاکمه می‌کند. سخنگوی دادستانهای فدرال به خبرگزاری فرانسه گفت: چهار نفر به «تلاش برای قتل با ماهیت تروریستی» و «شرکت در اقدامات یک سازمان تروریستی متهم شده‌اند».
صبح روز، چهارشنبه ۲۵تیر ماه محاکمه اسدالله اسدی دیپلمات رژیم آخوندی که بمب‌گذاری تروریستی در گردهمایی بزرگ ایرانیان در ۹تیر۱۳۹۷ در ویلپنت پاریس را اداره و اجرا می‌کرد، در دادگاه شهر آنتورپ در بلژیک آغاز شد. همراه با اسدی ۳ همدست او امیر سعدونی، نسیمه نعامی و مهرداد عارفانی محاکمه می‌شوند.

پنج شنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۹

http://t.me/begoonah1
http://instagram.com/begoonah