روز پنجشنبه ۲۶تیر۹۹، کارگران هفت تپه در ۳۲مین روز اعتصاب، مقابل فرمانداری شهر شوش تجمع کردند

photo_2020-07-16_10-09-00
کارگران بازداشتی نیشکر هفت تپه آزاد شدند
به نقل از فرزانه زیلابی وکیل کارگران نیشکر هفت تپه روزچهارشنبه
کارگران بازداشتی آقایان یوسف بهمنی،ابراهیم عباسی منجزی، مسلم چشم خاور و محمد خنیفر با قید کفالت ازاد شدند.

photo_2020-07-16_10-07-59
اسماعیل بخشی: خواستیم، ایستادیم، به دست آوردیم.
هی نگوئید آنها زور دارند ما نداریم.
نگوئید ما مردم بی قدرتیم.
نگوئید هیچ کاری از ما بر نمیاد.
ببینید چگونه از ترس اتحاد کارگران هفت تپه مجبور شدند تمام دستگیر شده ها را آزاد کنند.
حکومت یک درصدی اسلامی در برابر قدرت میلیونی شما مردم مثل برف آب خواهد شد اگر اراده کنید. امروز جز کشتی سایبری و اراذل و اوباش کسی حامی امپراطوری غارت نیست. به قدرت خود ایمان داشته باشید و بدانید حق با شماست پس پیروزید. آن سپاهی و بسیجی هم وقتی ببیند که در برابر میلیونها جمعیت قرار دارد خیلی زود رنگ عوض می کند.

photo_2020-07-16_09-41-42

پنج شنبه ۲۶ تیر ۱۳۹۹

http://t.me/begoonah1
http://instagram.com/begoonah