سرهنگ محمد عزیزی سرکرده جنایتکار انتظامی بهبهان و قاتل جوانان این شهر، در مصاحبه با خبرگزاری حکومتی ایرنا گفته:‌ در پی یک فراخوان تعداد کمی از مردم بهبهان برای اعتراض به وضعیت اقتصادی در ساعت ۲۱ پنجشنبه در میدان بانک ملی تجمع کردند.
آنها نه تنها متفرق نشدند بلکه اقدام به سردادن شعارهای هنجارشکنانه کردند به همین دلیل پلیس هم با صلابت (بخوانید وحشیانه و با شلیک و تیراندازی) اقدام به متفرق کردن آنها نمود.
وی در پایان نیز تهدید به سرکوب بیشتر میکند و میگوید: پلیس بر اساس وظیفه ذاتی خود با هر گونه بی نظمی و یا حرکتی که موجب بر هم زدن آرامش (نظام) شود با قدرت و صلابت برخورد خواهد کرد. به این پاسدار نظام مافیای و ضدایرانی آخوندها باید گفت ترا از خشم مردم گریزی نیست. شما مزدوری وطن فروش بیش نیستید.

جمعه ۲۷ تیر ۱۳۹۹

http://t.me/begoonah1
http://instagram.com/begoonah