به گزارش خبرگزاری فرانسه وزارت خارجه فرانسه در بیانیه‌ای اعلام کرد که فرانسه عمیقا از صدور چنین حکمی شوکه شده است. در بیانیه وزارت خارجه فرانسه آمده است: «فرانسه بار دیگر تعهد خود به حق آزادی بیان و آزادی برگزاری تظاهرات صلح آمیز و همچنین مخالفت قاطع خود با مجازات اعدام در هر جا و هر شرایطی را اعلام می‌کند.»
همچنین روز گذشته راب مک‌ایر، سفیر بریتانیا در تهران در توییتی اعلام کرد: «بریتانیا متعهد به حمایت از حقوق بشر است و موضع ما در مورد مجازات اعدام واضح است – ما مخالف آن هستیم در همه کشورها و همه شرایط.
به گزارش خبرگزاری فرانسه وزارت خارجه فرانسه در بیانیه‌ای اعلام کرد که فرانسه عمیقا از صدور چنین حکمی شوکه شده است. در بیانیه وزارت خارجه فرانسه آمده است: «فرانسه بار دیگر تعهد خود به حق آزادی بیان و آزادی برگزاری تظاهرات صلح آمیز و همچنین مخالفت قاطع خود با مجازات اعدام در هر جا و هر شرایطی را اعلام می‌کند.»
همچنین روز گذشته راب مک‌ایر، سفیر بریتانیا در تهران در توییتی اعلام کرد: «بریتانیا متعهد به حمایت از حقوق بشر است و موضع ما در مورد مجازات اعدام واضح است – ما مخالف آن هستیم در همه کشورها و همه شرایط.»

جمعه ۲۷ تیر ۱۳۹۹

http://t.me/begoonah1
http://instagram.com/begoonah