به گزارش خبرگزاری ایرنا، این تصمیم به دستور وزارت حمل و نقل و وزارت بهداشت ترکیه انجام شده و «در حال حاضر مجوز پروازهای ایرانی به ترکیه کلاً لغو شده است».
پروازهای تهران به مقصد استانبول از ۲۳ تیرماه برقرار شده بود. دولت ترکیه از هفته اول اسفندماه سال گذشته، پس از شیوع کرونا در ایران اقدام به یک طرفه کردن مرز هوایی خود کرد. لازم به یاد آوری است که آخوند روحانی اعلام کرد ۲۵ میلیون ایرانی به ویروس کرونا مبتلا شده اند. آمار جانباختگان کرونا در کشورهای پیشرفته دو درصد محاسبه شده است. دو درصد از ۲۵ میلیون می شود ۵۰۰ هزار قربانی و یک درصد ۲۵۰ هزار و اگر نیم درصد هم محاسبه کنیم ۱۲۵ هزار نفر قربانی شده اند. بنابر این در ایران یک فاجعه در جریان است و کشورها باید پروازهایشان را به ایران لغو کنند. رژیم ایران باید تحت فشار و مورد حسابرسی قرار بگیرد زیرا مرتکب جنایت عمدی و کشتار مردم با کرونا شده است.

یکشنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۹

http://t.me/begoonah1
http://instagram.com/begoonah