روزنامه حکومتی ستاره صبح در سرمقاله امروز خود ۳۰تیر۹۹ درباره دلایل پیدا و نهان سفر وزیر خارجه آخوندها به عراق و سفر نخست‌وزیر عراق به عربستان نوشت: به‌نظر می‌رسد ایران به‌تدریج توان و نفوذ خود در عراق را از دست می‌دهد.
این روزنامه حکومتی با بیان مثلثی که ضلع مربوط به ایران در حال کوچک‌تر شدن است، نوشت: «اگر مثلثی را ترسیم کنیم که ایران، آمریکا و عربستان سعودی در عراق تشکیل دهند، در این مثلث ضلع مربوط به ایران در حال کوچک‌تر شدن است.
مسأله دیگر این است که عراق به‌هرحال دیر یا زود به دنیای عرب باز خواهد گشت، زیرا منافع این کشور در درازمدت در این است که با عربستان سعودی و شیخ‌نشینهای حاشیه خلیج‌فارس روابط خود را تعمیق و بهبود بخشد.

دوشنبه ۳۰ تیر ۱۳۹۹

http://t.me/begoonah1
http://instagram.com/begoonah