مجید اسدی، محمد بنازاده امیرخیزی و پیام شکیبا، زندانیان سیاسی که پیشتر در خردادماه ۹۶ از زندان اوین به زندان گوهردشت تبعید شده بودند روز دوشنبه ۳۰ تیرماه به بیدادسرای اوین منتقل و پس از تفهیم اتهام و صدور قرار وثیقه از بابت پرونده جدیدی که در ایام حبس برای آنان گشوده شده به زندان بازگردانده شدند. اتهام این افراد “فعالیت تبلیغی علیه نظام” عنوان شده است.
مقایسه کنید نحوه پرونده سازی و پیگیری و اجرای حکم زندان و شکنجه و … از سوی قوه قضاییه رژیم برای این سه زندانی سیاسی با یک اختلاسگر و یا دست اندرکاران حکومتی که نقش مهمی در ویرانی و بدبختی مردم ایران دارند و سالهاست که در حال خالی کردن جیب مردم ایران هستند و یا حداقل با پرونده اسید پاشان و یا قاتلان به اصطلاح ناموسی و …

سه شنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۹

http://t.me/begoonah1
http://instagram.com/begoonah