معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی رژیم در تبریز گفت: تاکنون حدود یک هزار و ۵۰۰ نفر از اعضای کادر بهداشت و درمان استان به کرونا مبتلا شده‌اند.
عباسعلی درستی افزود: ۱۰ درصد از این تعداد شامل پزشکان، ۷۰ درصد شامل پرستاران و کادر بهداشت و مابقی شامل نیروهای پشتیبانی واحد بهداشت و درمان هستند و تا به این لحظه، پنج نفر فوت کرده‌اند که سه نفر از آنها پزشک و دو نفر جزو کادر درمانی غیر پزشک هستند.

چهارشنبه ۱مرداد ۱۳۹۹

http://t.me/begoonah1
http://instagram.com/begoonah