شهرداری رژیم در سرپل‌ ذهاب در یک اقدام ضدمردمی، به ‌زلزله‌زدگان بی‌پناه این شهر دستور داده است که کانکسهای خود را ظرف ۴۸ساعت تخلیه کنند.
ساکنان این اتاقکهای ۱۶متری بعد از حدود ۳سال از زمین‌لرزه آبانماه ۹۶ هنوز نتوانسته‌اند مکانی برای اسکان خود فراهم کنند. آنها گفته‌اند: جایی نداریم برویم و توان رهن و اجاره هم نداریم حتی اگر شهرداری کانکس‌ها را هم جمع کند مجبوریم چادر برپا کنیم و زیر آن زندگی کنیم.
شهردار رژیم در سرپل ذهاب: برپایی کانکس و چادر در محدوده قانونی شهرها ممنوع است و از سویی این امر باعث سلب آسایش مجاورین شده لذا موجب این اخطار لازم است ظرف مدت ۴۸ساعت، ساکنین نسبت به انتقال کانکس و چادر به خارج از محدوده شهر اقدام کنند و در غیر این صورت برابر مقررات اقدام خواهد شد.
مستأجران از وضعیت نابسامان خود ناراضی هستند و از اینکه در کنار پارک‌ها و محل تردد مردم مجبور هستند در کانکس و چادر زندگی کنند بسیار در تنگنا هستند و می‌گویند اگر توان پرداخت اجاره داشتیم حتی یک لحظه با این وضعیت ادامه نمی‌دادیم.

چهارشنبه ۱مرداد ۱۳۹۹

http://t.me/begoonah1
http://instagram.com/begoonah