طبق گزارش دریافتی ماموران اداره اطلاعات زندان مرکزی ارومیه، حسین عثمانی زندانی سیاسی محکوم به ۳۰ سال حبس را مورد ضرب و شتم و توهین قرار داده و او را تهدید کردند که روز چهارشنبه اعدام خواهد شد.

این منبع مطلع گفت: ‌« ماموران امنیتی بصورت ناگهانی حسین عثمانی را به اداره اطلاعات بردند بطوریکه همه همبندیان او بشدت نگران شدند، ماموران امنیتی حسین عثمانی را تحت فشار گذاشته اند که اوراقی را امضا کند، او از اینکار سرباز زده و به همین دلیل مورد تهدید و توهین قرار گرفته و به او گفته اند که روز چهارشنبه وی را اعدام خواهند کرد.»

در گزارش دیگری در این‌رابطه آمده است: « پنج روز پیش یک آخوند بە نام وکیل پور به عنوان نماینده قوه قضائیه به همراه بروجنی مدیر کل زندان‌های استان آذربایجان غربی از بند زندانیان سیاسی بازدید کردند که حسین عثمانی خواستار بازبینی دوباره پرونده خود شد. آن شخص در پاسخ گفت که تو حقت اعدام است!»

حکم اعدام حسین عثمانی در دی ماه ١٣٩۵ از سوی دیوان عالی کشور لغو و پروندە دیاکو و صابر نیز بە «دادگاه» انقلاب ارومیە ارجاع گردید. حسین عثمانی مهرماه سال ١٣٩٨ بە ٣٠ سال حبس محکوم شد و به نظر میرسد اطلاعات ارومیه از این حکم پشیمان شده و قصد اعدام او را دارند. او هم اینک در زندان مرکزی ارومیە دوران محکومیت خود را سپری می کند.

حسین عثمانی ۵۴ سالە در تاریخ ١٢اسفند٩٢ از سوی نیروهای امنیتی مهاباد بازداشت و ١٢فروردین ماه١٣٩۴ همراه با دو شهروند دیگر بە نام های دیاکو رسول زادە و صابر شیخ عبداللە از سوی شعبە یکم «دادگاه» انقلاب مهاباد بە اعدام در ملاء عام محکوم شدند. اتهام آنها «بمب‌گذاری سال ١٣٨٩ مهاباد و عضویت در حزب کوملە» اعلام شدە بود.

در همان زمان اعلام شده بود که اتهام بمب گذاری در پی اعترافات تحت شکنجه به این زندانیان بسته شده و این در حالی بود کە ۴ مهرماه سال ١٣٨٩ محمد پاکپور، فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران از کشتە شدن عوامل اصلی و محوری بمب‌گذاری مهاباد خبر دادە بود.

حکم اعدام دیاکو و صابر سحرگاه روز سەشنبە ٢۴ تیر ٩٩ (١۴ ژوئیە ٢٠٢٠) در زندان مرکزی ارومیە بە اجرا در آمد

چهارشنبه ۱مرداد ۱۳۹۹

http://t.me/begoonah1
http://instagram.com/begoonah