سی و هشتمین روز اعتصاب و تظاهرات کارگران هفت تپه در مقابل فرمانداری و در سطح خیابان های شوش

در این تجمع و راهپیمایی، کارگران معترض بار دیگر بر ضرورت اتحاد و ادامه اعتصاب تا رسیدن به مطالبات، تاکید کردند

photo_2020-07-22_11-03-41

لرستان – روستاییان در اعتراض به نبود آب جاده را بستند
امروز چهارشنبه اول مرداد مردم خشمگین روستای گاوزرده معمولان (لرستان) در اعتراض به نبود آب برای روستا جاده گاوزرده به معمولان را بستند.

ادامه تجمع اعتراضی #کارگران شهرداری کوت‌عبدالله

جمعی ازکارگران فضای سبز شهرداری کوت عبدالله روز چهارشنبه يكم مردادماه با حضور مقابل ساختمان استانداری در اهواز خواستار پرداخت مطالبات خود شدند.

تجمع اعتراضی کارگران شرکتی شهرداری بندرعباس نسبت به عدم پرداخت ماه ها حقوق مقابل ساختمان شورای شهر

چهارشنبه ۱مرداد ۱۳۹۹

http://t.me/begoonah1
http://instagram.com/begoonah