به گزارش منابع فعال حقوق بشر در ایران، بر اساس این حکم نیلوفر حکیمی به ۵ سال و ۹ ماه حبس، نوید بازماندگان، بهاره قادری، نورا پورمرادیان، سودابه حقیقت، الهه سمیع زاده هر کدام به ۲ سال و ۹ ماه حبس و احسان الله محبوب راه وفا به یک میلیون تومان جریمه نقدی محکوم شد.

لازم به یادآوری است که پیشتر در مرحله بدوی شعبه اول «دادگاه» انقلاب شیراز به ریاست «قاضی» سید محمود ساداتی، نیلوفر حکیمی را به ۸ سال حبس، نوید بازماندگان، بهاره قادری، نورا پورمرادیان، سودابه حقیقت و الهه سمیع زاده هر کدام را از بابت اتهامات “فعالیت تبلیغی علیه نظام و عضویت در گروههای مخالف نظام” به ۶ سال حبس و احسان الله محبوب راه وفا را به یک سال سال حبس محکوم کرده بود.

از میان این افراد الهه سمیع زاده، در بخش دوم پرونده خود در مرحله بدوی توسط شعبه ۱۰۵ «دادگاه» کیفری شیراز به ۱ سال حبس تعزیری دیگر و ۲ سال انفصال از خدمات دولتی و عمومی محکوم شد. به علاوه نیلوفر حکیمی نیز در «دادگاه» کیفری به ۵ سال حبس تعزیری محکوم شد.

چهارشنبه ۱مرداد ۱۳۹۹

http://t.me/begoonah1
http://instagram.com/begoonah