امروز پنجشنبه ۲ مرداد ۱۳۹۹ اعتصاب کارگران نیشکر هفت تپه سی و نهمین روز خود را پشت سر گذاشت.
هم کارگران به مانند روز های گذشته تجمع اعتراضی خود در مقابل فرمانداری شوش ادامه دادند.

تجمع اعتراضی کارگران شهرداری کوت عبدالله اهواز به پرداخت نشدن حقوق سه ماهه خود
روز پنجشنبه ۲ مرداد۹۹ مقابل فرهنگسرای مهدیه این شهر
یکی از کارگران فضای سبز شهرداری کوت عبدالله با بیان اینکه حقوق اردیبهشت، خرداد و تیر کارگران شهرداری کوت عبدالله پرداخت نشده است، گفت: مدت هاست برای دریافت حقوق بدیهی خود تجمع می کنیم اما مسئولان توجهی به این مساله ندارند.

پنج شنبه ۲مرداد۱۳۹۹

http://t.me/begoonah1
http://instagram.com/begoonah