شنبه ۴ مرداد ۹۹
تجمع اعتراضی مالکان اراضی قصر قمشه در مقابل شهرداری صدرا

چهل و یکمین روز اعتصاب و اعتراض کارگران نیشکر هفت تپه
در مقابل دفتر نماینده شوش
امروز شنبه ۴ مرداد

خواندن نامه فرزند یکی از کارگران شرکت نیشکر هفت تپه
در تجمع چهل و یکمین روز اعتصاب و اعتراض آنان
امروز شنبه ۴ مرداد ۹۹

صحبت یوسف بهمنی، فعال کارگری
درچهل ویکمین روز اعتصاب کارگران نیشکر هفت تپه
امروز شنبه ۴ مرداد

تجمع و اعتصاب کارمندان بیمارستان های تامین اجتماعی اصفهان و شیراز دراعتراض به عدم دریافت مطالبات صنفی
شنبه ۴ مرداد

صحبت یک کودک هفت تپه ای درباره سفره خالی و حمایت از پدر خود و سایر کارگران

تجمع اعتراضی کادر درمانی بیمارستان خلیل شهرستان یاسوج
روز شنبه ۴ مرداد پرستاران و کارمندان شاغل در بیمارستان خلیل شهرستان یاسوج در اعتراض به پرداخت نشدن مطالبات مزدی آنها در مقابل ساختمان استانداری کهگیلویه و بویراحمد تجمع اعتراضی برگزار کردند.

تجمع کارگران شرکت کنتورسازی قزوین
به گفته کارگران :
مطالبات‌ ما از سال ۹۵ پرداخت نشده است
پس از گذشت چندماه از وعده‌های مسئولان، هنوز بیمه‌ای نداریم. نزدیک به چهارماه از معرفی ما به بیمه بیکاری می‌گذرد، اما هیچ دریافتی و پولی به غیر از دریافتی برای کرونا نداشته‌ایم

تجمع اعتراضی کارگران اخراج شده شرکت دیار‌خودرو در گلپایگان
در مقابل اداره کار شهرستان گلپایگان

کارگران معترض گفتند: «در حالی‌که از سال ۱۳۹۵ تابه‌حال از شرکت طلبکار هستیم که مدیران شرکت‌ ماشینهای میلیاردی سوار می‌شوند ولی حاضر نیستند حقوق کارگرانشان را بپردازند»

گزارش تکان دهنده خبرنگار سیمای میلی رژیم از کاهش قدرت خرید مردم #ایران در شرایط شیوع مرگبار کرونا

اعتراض یک بانوی هموطن در دهدزخوزستان
آب حمام نداریم. شب و روز باید بنشینیم تا یک کمی آب بیاد که تو سطل بکنیم که لباس بچه ها را بشوئیم!
خداوکیله که دیوانه شدیم آب نداریم!

حمله ماموران سرکوبگرشهرداری یاسوج به یک مغازه میوه فروشی

آتش سوزی گسترده درقصر شیرین

شنبه ۴ مرداد ۱۳۹۹

http://t.me/begoonah1
http://instagram.com/begoonah