براساس گزارش سازمان حقوق بشر کردستان، فاظمه داوند، از فعالین مدنی بوکان که در جریان اعتراضات آبان ماه ۹۸ بازداشت شده بود، دو بار از سوی دادگاه‌های مهاباد و بوکان محاکمه شده است.

فاطمه دواند ابتدا در تاریخ ۱۷ بهمن ماه ۹۸، از سوی شعبه ۱۰۳ دادگاه کیفری ۲ شهرستان بوکان محاکمه و به اتهام بر هم زدن نظم و آسایش عمومی به تحمل پنج ماه حبس و ۳۰ ضربه شلاق محکوم شده است.

وی سپس در ۲۳ اردیبشهت ماه ۹۹، از سوی شعبه یکم دادگاه انقلاب مهاباد به ریاست قاضی جواد غلامی، محاکمه و به اتهام اقدام علیه امنیت ملی به اشد مجازات پنج سال حبس محکوم شده است.

فاطمه دواند، ۴۲ ساله و مادر سه فرزند می باشد که روز شنبه ۲۵ آبان ماه ۹۸، در حین اعتراضات مردمی بوکان به افزایش نرخ بنزین از سوی نیروهای امنیتی حکومت بازداشت و به بازداشتگاه اداره اطلاعات ارومیه منتقل شد.

وی پس از ۲۰ روز به بند زنان زندان مرکزی ارومیه منتقل شد و در اوایل فصل بهار و هم زمان با شیوع بیماری کرونا با وثیقه سنگین یک میلیارد تومانی موقتا و تا زمان برگزاری نشست دادگاه آزاد شده بود.

شنبه ۴ مرداد ۱۳۹۹

http://t.me/begoonah1
http://instagram.com/begoonah