شب گذشته شنبه چهار مرداد ماه نودونه مردم روستای مورتان از توابع بخش پارود شهرستان راسک برای پاسخگویی فرماندهان سپاه پاسداران به دلیل ممانعت از تردد روستاییان مقابل پایگاه سپاه تجمع اعتراضی برگزار کرده و خواستار پاسخگویی آنها در خصوص تحت فشار قرار دادن مردم شدند.

یک منبع مطلع گفت: ماموران سپاه با تیراندازی های بی ضابطه به سمت خودروها باعث ایجاد رعب و وحشت شده و اقدام به آزار و اذیت مردم کرده که باعث تجمع اعتراضی مردم مقابل پایگاه سپاه در این منطقه شده است اما ماموران و عوامل سپاه پاسخگوی مطالبات سرطایفه ها، ریش سفیدان و اقشار مختلف مردم نشده اند. نیروهای سپاه مانع رفت و آمد مردم مورتان به روستای خود می شوند و آنها و خودروهایشان را مورد هدف و یورش قرار می دهند.

یکشنبه ۵ مرداد ۱۳۹۹

http://t.me/begoonah
https://www.instagram.com/begoonah