پس از چند روز تهدیدهای تلفنی علیه سهیلا فورش، عضو هیئت مدیره حزب دموکرات مسیحیهای سوئد، وی مورد حمله بمب بمب آتش‌زا قرار گرفت.
سهیلا در یک مصاحبه تلفنی با آف اف اف ای میگوید: ساعت حدود 01:00، جمعه 24 جولای، بود که اعضای خانواده با شنیدن صدای یک انفجار قوی بیدار شدند. یک بمب بمب آتش‌زا به ایوان خانه پرتاب شده بود.آتش هنوز فراگیر نشده بود اما مواد سوخت تمامی محیط ایوان را در بر گرفته بود.
“در طی دو روز متوالی افراد ناشناس با تلفن تماس میگرفتند و من و خانواده ام را به دلیل فعالیتها و افشاگریهای من علیه رژیم تهدید به مرگ میکردند. و بلافاصله مورد حمله بمب اتشزا قرار گرفتیم. من هیچ برداشت دیگری ندارم که رژیم حاکم بر ایران عامل و آمر این حمله است. “
“سهیلا ادامه میدهد: من نه از این موضوع متعجبم و نه میترسم، اما نگران امنیت فرزندان خود هستم. دختر بزرگ من که در آمریکا زندگی میکند و برای گذراندن تعطیلات تابستان به نزد ما آمده است هنوز در حالت شوک قرار دارد.”
پلیس بلافاصله خود را به محل رسانده و تحقیقات در این مورد را آغاز کرده است. بر طبق گفته سهیلا آنها راه پاههای مطمئنی را در مورد افراد مشکوک یافته اند، و امیدوار است که عاملین این حمله هرچه زودتر دستگیر شوند.
سهیلا توضیح میدهد: که رژیم ترتیب من را خواهند داد. این چیزی است که آنها هرروزه من را به آن تهدید میکنند. موشها هستند که شماره های مخفی دارند. شماره تلفن من عمومی است.”
او میگوید که اساس و پایه اینگونه حمله ها به وضعیت آشفته رژیم در داخل کشور وافزایش نارضایتیهای مردم برمیگردد. حالا رژیم میخواهد این مسائل را با قتل حل کند.” من واقعا نمیفهم شما چگونه فکر میکنید. آیا میخواهید آتش را با بنزین خاموش کنید.” آیا فکر میکنید تصفیه مردم و اعدام من مسائل شما را حل میکند. ایا این شما را در غرب تقویت خواهد کرد؟”
سهیلا به رژیم میگوید: شما میدانید که من کجا زندگی میکنم. اگر شما خواننده این مطلب زمانی شنیدید که من از بین رفته ام بدانید که هیچکس از غیر رژیم مقصر آن نیست.

یکشنبه ۵ مرداد ۱۳۹۹

http://t.me/begoonah
https://www.instagram.com/begoonah