روز یکشنبه پنجم مردادماه، گروهی از کولبران کرد در مرز شهرستان بانه مورد شلیک مستقیم نیروهای جنایتکار خامنه ای قرار گرفتند که در پی شلیک این نیروها، پنج کولبر کورد زخمی شدند.
نیروهای نظامی رژیم بدون اخطار قبلی و رعایت قوانین شلیک این گروه از کولبران را مورد تیراندازی قرار داده‌اند.
نام دو تن از این کولبران زخمی که جهت مداوا به مراکز درمانی اقلیم کردستان عراق اعزام شدند آزاد شریفی و شیخ علی حسینی است.
سه کولبر زخمی دیگر جهت مداوای پزشکی به بیمارستان صلاح‌الدین ایوبی بانه اعزام شدند.

دوشنبه ۶ مرداد ۱۳۹۹
http://t.me/begoonah
https://www.instagram.com/begoonah