دانشمندان پرتغالی نوعی ماسک تنفسی قابل شستشو طراحی کرده‌اند که ویروس کرونا هنگام برخورد با روکش ویژه‌ آن غیرفعّال می‌شود.
اعضای تیم سازندهٔ این ماسک می‌گویند که اثر ضد ویروس آن حتی پس از ۵۰ بار شستشو همچنان ثابت باقی می‌ماند.
پدرو شیماس، ویروس‌شناس در مؤسسهٔ دانش پزشکی لیسبون،‌ و عضو گروه طراح این ماسک به یورونیوز می‌گوید روکش خاصی که در پارچهٔ این ماسک تزریق شده، ظرف نیم‌ساعت پس از نشستن ویروس بر روی آن، ۹۹ درصد از واحد‌های سرایت‌کنندهٔ ویروس را جذب می‌کند.
وی می‌افزاید: «اما این هم فقط یک وسیلهٔ دیگر است که در کنار فاصلهٔ فیزیکی می‌تواند یاریگر باشد، یعنی این ماسک نوعی فاصلهٔ شیمیایی (میان فرد و ویروس) ایجاد می‌کند.»کارشناسان می‌گویند ویروس کرونا، از طریق قطرات درشت مایع که حدود یک میلیمتر قطر دارند منتقل می‌شود، بنابراین هرگونه مانعی که جلوی نفوذ چنین قطراتی را به دستگاه تنفسی بگیرد مؤثر است.
موسسه پاستور فرانسه، پیش از این تأیید کرده بود که ماده محافظ به‌کار رفته در این ماسک، در برابر شماری از ویروس‌ها از جمله ویروس آنفلوانزای خوکی مؤثر است.

سه شنبه ۷ مرداد ۱۳۹۹
http://t.me/begoonah
https://www.instagram.com/begoonah