ادامه تجمع کارگران شرکت کنتورسازی قزوین مقابل استانداری
مطالبات‌ این کارگران از سال ۹۵ پرداخت نشده و پس از گذشت چندماه از وعده‌های مسئولان این کارگران هنوز بیمه‌ ندارند.
سه شنبه ۷مرداد ماه

چهل وچهارمین روز اعتصاب و اعتراضات کارگران نیشکر هفت تپه
امروزسه شنبه ۷مرداد ماه در ادامه اعتراضات کارگران نیشکر هفت تپه یکی از کارگران اعتصابی سخنرانی کرد و از همه کارگران هفت تپه خواست تا متحد شوند و امید واهی نداشته باشند چرا که مسوولان تنها وعده های دروغین می دهند.

آتش‌سوزی شش تانکر سوخت در پارکینگ خودروهای سنگین در کرمانشاه
سوختن بیش از ١٥ تریلی نفت

سه شنبه ۷ مرداد ۱۳۹۹
http://t.me/begoonah
https://www.instagram.com/begoonah