اعتصاب کارگران هفت تپه تا تحقق خواسته هایشان ادامه دارد
امروز چهار شنبه ۸ مرداد ۱۳۹۹ اعتصاب کارگران نیشکر هفت تپه چهل و پنجمین روز خود را پشت سر گذاشت.

آغاز اعتصاب کارکنان در میدان نفتی آزادگان شمالی
علت اعتصاب پیشنهاد دستمزد پایین به پرسنل میدان نفتی آزادگان شمالی از جانب شرکت ایران افق می باشد.
شنیده‌ها حاکی از زد و بند های پشت پرده خبر می دهد.
چهار شنبه ۸ مرداد ۱۳۹۹

سکوت کافی است ایران را پس می گیریم
هشدار عماد تفضلیان از کوهنوردان و دوستداران محیط زیست خطاب به حاکمان ایران بر باد ده که در حال نابودی کامل ایران هستند
البته آخوندها با زبان خوش کنار نمی روند و باید سیلی خروشان شد

به دستور خامنه‌ای جنایتکار یک شویی به نام مانور جنگی با صرف کلی هزینه از جیب مردم گرسنه انجام شد تا یک ماکت بدون تحرک ، ثابت و بدون سیستم دفاعی و هشدار رو با افتخار بزنند و جشن پیروزی بگیرند و مضحکتر از همه آنکه در زدن همین هواپیما (دژمن فرضی) هم ناکام می مانند

شهرداری آماده‌ تخریب خانه‌های ۱۱ خانواده از چهاردانگه
درواقع معنا و مفهوم شهرداری در حکومت آخوندی اینگونه است که شهرداری دار و ندارت را می گیرد و خانه خرابت می کند و در ازای آن هیچ خدمات شهری به شهروندان نمی دهد و در عوض از ثروت مردم می چاپد و فربه می شود

چهار شنبه ۸ مرداد ۱۳۹۹
http://t.me/begoonah
https://www.instagram.com/begoonah