صبح امروز چهارشنبه ۸ مردادماه مریم کاظمی و برادرش علی کاظمی توسط عناصر جنایتکار اطلاعات بهبهان در منزل شخصی شان بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند.
عناصر اطلاعاتی در زمان بازداشت به خانواده آقای کاظمی گفته اند که بازداشت فرزندانشان در ارتباط با تجمع ۲۶ تیرماه مردم بهبهان صورت گرفته است.
مریم کاظمی متولد ۱۳۶۷ و علی کاظمی متولد ۱۳۷۱ و آرایشگر است .

چهار شنبه ۸ مرداد ۱۳۹۹
http://t.me/begoonah
https://www.instagram.com/begoonah