حریرچی معاون کل وزارت بهداشت رژیم گفت: در حال حاضر فقط ۵استان در وضعیت قرمز نیستند، یعنی از ۸۲ الی ۸۳میلیون جمعیت، ۷۰میلیون و ۵۰۰هزار نفر در استانهای قرمز هستند.
به گزارش خبرگزاری حکومتی ایلنا، حریرچی سه‌شنبه شب ۷مرداد۹۹ با حضور در یک برنامه زنده تلویزیونی در خصوص وضعیت قرمز کرونا در تهران گفت: «اکثر استانها نسبت به وضع گذشته که در رده‌های آبی و سفید جدول ارزیابی قرار داشتند به رنگ قرمز در آمده‌اند و این یعنی فاجعه است، البته فاجعه اصلی در تهران رخ داده است و تهران در ردیف سوم آمار بالای مبتلایان و فوتیها قرار دارد و به رنگ ماه‌های اسفند و فروردین در آمده است».

حریرچی افزود: «نزدیک ۲۵درصد و بیش از یک پنجم فوتیها در کشور به‌دلیل کرونا است. وی تصریح کرد: موارد بستری هنوز افزایشی است و تا موقعی که موارد بستری افزایشی باشد به فاصله دو هفته آمار مرگ نیز افزایشی خواهد بود و این هشدار دهنده است. روزانه نزدیک به ۴هزار نفر مجموع بستری ما هستند. این نیز نشان می‌دهد که اکثر استانها قرمز شده‌اند».

چهار شنبه ۸ مرداد ۱۳۹۹
http://t.me/begoonah
https://www.instagram.com/begoonah