روزنامه لوموند در گزارشی به‌تاریخ ۷مرداد؛ پیرامون شیوع گسترده بیماری کرون در ایران نوشت: «بحران کرونا در ایران به درجه‌ای رسیده که گاه کلیه طبقات بیمارستانها تنها مملو از مبتلایان به بیماران کرونا می‌شود. در این وضعیت تنها کاری که از دست مقامات کشور برمی‌آید فقط شمردن کشته‌شدگان و اعلام آمار غیرواقعی آنها است».
این گزارش در ادامه به‌نقل از یکی از پزشکان اضافه می‌کند: «از مجموع شانزده پزشک محل کار او تاکنون سیزده نفر به کرونا مبتلا شده‌اند. بسیاری از پزشکان گاه بدون انقطاع ۳۶ساعت کار می‌کنند و از شدت خستگی کارشان به جنون می‌کشد. وضعیت بیماران نیز در نبود امکانات به‌سرعت رو به وخامت می‌گذارد به‌طوری که گاه حتی فرصت برای بستری کردن آنان نیست. افزون بر این، شمار پزشکان و پرستارانی که در اثر کرونا جان خود را از دست می‌دهند رو به فزونی است».
گزارش لوموند با اشاره به در پیش بودن ماه محرم و اعلام برگزاری مراسم توسط مقامات رژیم به‌نقل از پزشک دیگری در شهر مشهد می‌نویسد: «یک پزشک شهر مشهد ضمن انتقاد از بازگشایی «حرم امام رضا» افزوده است که برگزاری مراسم عاشورا شتاب بیشتری به شیوع کرونا در کشور خواهد داد».

چهار شنبه ۸ مرداد ۱۳۹۹
http://t.me/begoonah
https://www.instagram.com/begoonah