با قطع تماس پنج تن از جوانان معترض اعتراضات سراسری دی‌ماه۹۶ که از سوی بیدادگاه انقلاب به اعدام محکوم شده‌ و در زندان مرکزی اصفهان محبوس‌ هستند و افزایش نگرانی خانواده‌هایشان، فعالان حقوق بشر و همچنین سازمان حقوق بشر ایران نسبت به احتمال «اجرای مخفیانه حکم اعدام» این معترضان هشدار دادند.

روز چهارشنبه ۸ مردادماه، نزدیکان پنج جوان معترض اعتراضات سراسری دی‌ماه ۹۶ بازداشت شده در زندان مرکزی اصفهان، با تجمع مقابل این زندان و شامگاه چهارشنبه مقابل دادگستری نیکبخت اصفهان، خواهان کسب خبری از وضعیت این معترضان زندانی هستند.

بنا به گزارش رسانه‌ها تماس‌های مهدی صالحی قلعه شاهرخی، محمد بسطامی، مجید نظری کندری، هادی کیانی و عباس محمدی، پنج متهم اعتراضات سراسری دی‌ماه ۹۶ که به‌ اعدام محکوم‌ شده‌اند، با خانواده‌های‌شان قطع شده است.

پیشتر هرانا گزارش داده بود که ۱۳متهم اعتراضات مربوط به اعتراضات دی‌ماه ۹۶ در خمینی شهر مورد محاکمه قرار گرفتند و مهدی صالحی، قلعه شاهرخی، محمد بسطامی، مجید نظری کندری، هادی کیانی و عباس محمدی در بهمن ۹۸ توسط شعبه دوم بیدادگاه انقلاب اصفهان هرکدام به ۲ بار اعدام و ۵ سال حبس تعزیری محکوم شدند.

در پی افزایش نگرانی‌ در خصوص وضعیت پنج جوان معترض نزدیکان این جوانان گفتند، تماس آنها از داخل زندان با خانواده‌هایشان قطع شده است و اطلاعی از وضعیت این معترضان در داخل زندان در دست نیست.

نگذاریم پدر تیام اعدام شود!
تیام دختر خردسال عباس محمدی است که پدرش به دلیل حضور در اعتراضات مردمی دی ماه ۹۶ به «دو بار» اعدام محکوم شده است.
فریاد خود علیه اعدام را در سراسر ایران و جهان بلند کنیم. مردم کار و نان و آزادی می خواهند، رژیم به این خواسته ها با زندان و شکنجه و اعدام پاسخ می دهد. این ماشین کشتار را متوقف کنیم تا زندگی جوانه بزند!

جو امنیتی به دلیل حضور خانواده های پنج جوان معترض محکوم به اعدام
مقابل دادگستری اصفهان
پنجشنبه۹ مرداد ۹۹

تجمع بستگان زندانیان محکوم به اعدام اعتراضات سراسری سال ۹۶ مقابل دادگستری رژیم در اصفهان روز چهارشنبه ۸ مرداد ۹۹

پنج شنبه ۹ مرداد ۱۳۹۹
http://t.me/begoonah
https://www.instagram.com/begoonah