فریدون مجلسی کارگزار پیشین وزارت‌خارجه رژیم درباره بلوکه کردن بیش از ۷میلیارد دلار از پولهای رژیم آخوندی توسط کره جنوبی بر اثر تحریم‌های آمریکا و اختلافات میان رژیم و کره جنوبی گفت: «موضوع عدم انتقال درآمدهای ایران مختص به کره جنوبی نیست، اکثر کشورها درآمدهای ایران را بلوکه کرده‌اند. حتی چین که از آن به‌عنوان متحد ایران یاد می‌شود نیز انتقال پول با ایران ندارد و تنها تهاتر کالا بین دو طرف وجود دارد».

پنج شنبه ۹ مرداد ۱۳۹۹
http://t.me/begoonah
https://www.instagram.com/begoonah