مایک پمپئو روز پنجشنبه ۹مرداد در جلسه اولویتها و بررسی بودجه درخواستی وزارت‌خارجه آمریکا برای ۲۰۲۱ در کمیته روابط خارجی سنای آمریکا در مورد رژیم ایران گفت: «ما رژیم ایران را آن‌طور که هست می‌بینیم، یعنی یک متخاصم و نه یک قربانی. ما روی کارزار فشار حداکثری متمرکز شدیم. از بهار سال ۲۰۱۸، پول نفت که برای رژیم حیاتی است و از آن برای تروریسم و برنامه‌های غیرقانونی اتمی هزینه می‌کند را تا ۹۰درصد کاهش کردیم. ما از طریق دیپلماسی کشورها را به خودمان نزدیک کردیم و شاهد لیست‌گذاری حزب‌الله از جانب کشورهای اروپایی و آمریکای جنوبی بودیم. ما آمادگی نظامی‌مان در برابر ایران را تقویت کردیم. کار زیادی هست که باید انجام شود. شورای امنیت باید تحریم تسلیحاتی سازمان ملل را قبل از این‌که در ۱۸اکتبر منقضی شود، تمدید کند. رژیم ایران پیش از این کشتی‌ها در تنگه هرمز را مین‌گذاری کرده است، به تأسیسات نفتی سعودی موشک شلیک کرده و به حوثیها تسلیحات می‌رساند. در صورتی که شورای امنیت اقدام نکند، رژیم ایران دست بازتری خواهد داشت به ویرانی دست بزند.

پنج شنبه ۹ مرداد ۱۳۹۹
http://t.me/begoonah
https://www.instagram.com/begoonah