تجمع شماری از معلمان خرید خدمات اصفهان جلو دفتر نماینده مجلس رژیم در اعتراض به عدم تبدیل وضعیت کاری خود،جمعه ۱۰ مرداد ۹۹

تجمع روز پنجشنبه ۹ مرداد ۱۳۹۹ ساکن شهرستان های دشتی و تنگستان در استان بوشهر، در اعتراض به فعالیت دوباره معدن سنگ مرمریت در کنار عمارت تاریخی شیرینه و بزرگترین چشمه آب شیرین منطقه

اعتراض رانندگان تانکر سوخت به تراکم ۲۰۰تانکر در مرز پرویز خان
به گزارش دریافتی بیش از ۲۰۰تانکر سوخت حامل بنزین چندین روز است که در گرمای ۵۰درجه گمرک پرویز خان در قصر شیرین پشت مرز متوقف شده‌اند و اجازه عبور به آنها داده نمی‌شود.
رانندگان تانکرها که در شرایط سختی بسر می‌برند، به بی‌عملی کارگزاران رژيم در این گمرک اعتراض کردند.
یکی از رانندگان تانکر روز گذشته گفت: « ۱۵روز است که بنزین در داخل تانکر مانده آن هم در گرمای ۵۰درجه. قرار است که بعد از عید قربان تعطیلی عراقی‌ها که ۳روز طول می‌کشد، تخلیه شود. کلی از سوخت دراین مدت در هوای گرم تبخیر می‌شود و در نهایت هم از کرایه راننده بعنوان کسری بار و جریمه کم می‌شود».
وی افزود: «اینجا شرایطی است که واقعا قابل تحمل نیست. واقعا حیف است که یک عده برای نان شب کم میاورند و یک عده دزد از خدا بیخبر میلیاردی میدزدند. آنقدر هم نفوذ دارند که قیافه کثیفشان افشا نمی‌شود.
۳روزاست که در گرمایی بیش از ۴۰درجه حدود ۲۰۰دستگاه تریلی اینجا علاف ماندیم. گرمای به حدی است که گوشی شارژ نمیشود. دست‌اندرکاران اینجا با ما مثل طلبکارها رفتار میکنند».

اعتراف صریح شهاب‌الدین غندالی متهم پرونده بانک سرمایه به همدستی نهادهای حکومتی در غارت اموال مردم

کودک ایرانی که از شدت فقر از تشخیص میوه عاجز است!
می گویند نامش عثمان و از خراسان جنوبی است. او تنها کودک محروم این سرزمین نیست. نمونه ای است از فقر و محرومیت کودکان ایرانی در سایه شوم حکومت آخوندها.
ما برای ایرانی مبارزه می کنیم که هیچ کودکی در آن از حق طبیعی و حقوق شهروندی محروم نباشد.
به جنبش مقاومت و مبارزه برای سرنگونی رژیم ضد ایرانی آخوندها بپیوندید. این است راه نجات مردم ایران.

جمعه ۱۰مرداد ۱۳۹۹
http://t.me/begoonah
https://www.instagram.com/begoonah