روز پنجشنبه ۹‌مرداد ماه ۱۳۹۹، زینب جلالیان، زندانی سیاسی در پی انتقال از زندان قرچک ورامین به زندان کرمان در سلول انفرادی نگهداری می‌شود. این زندانی سیاسی به دلیل ضعف مفرط جسمی پس از گذشت بیش از ۲ ماه به اعتصاب غذای اعتراضی خود پایان داد.

به گزارش سایت حقوق بشر در ایران, روز پنجشنبه ۹ مرداد ماه ۱۳۹۹، زینب جلالیان، زندانی سیاسی که اخیرا از بند زنان زندان قرچک ورامین به زندان کرمان منتقل شده در سلول انفرادی و در وضعیت جسمانی وخیم بسر می‌برد. این زندانی سیاسی پس از گذشت نزدیک به ۲ ماه بی‌خبری توانست با خانواده‌اش بصورت تلفنی تحت تدابیر امنیتی و با حضور بازجویان خیلی کوتاه صحبت کند. این زندانی سیاسی همچنین به اعتصاب غذای اعتراضی خود نیز پایان داد. زینب جلالیان، در سال ۱۳۸۶ با اتهام محاربه به اعدام محکوم شده بود که این حکم پس از تائید در دیوان عالی کشور با یک درجه تخفیف به حبس ابد تغییر یافت. وی در سیزدهمین سال از حکم حبس ابد خود است.

به نقل از یک منبع نزدیک به خانواده زینب جلالیان، بازجویان دلیل انتقال‌ش به زندان کرمان را انتشار نامه و درز دادن اخبار زندان قرچک به نهاد های مدافع حقوق بشر اعلام کردند. همچنین زمانی که زینب جلالیان با پدر و مادر خود به زبان کُردی صحبت می‌کرد بازجوی امنیتی که همراه وی بود این زندانی سیاسی را وادار به صحبت کردن با زبان فارسی می‌کرد.

جمعه ۱۰مرداد ۱۳۹۹
http://t.me/begoonah
https://www.instagram.com/begoonah