قرایی مقدم جامعه شناس رژیم در مصاحبه با روزنامه‌های حکومتی ستاره صبح ۱۱مرداد گفت: من سال‌هاست به‌عنوان اتاق فکر پلیس حرف می‌زنم.

من سال‌ها به‌عنوان جامعه‌شناس در کنار قوه قضاییه کار کرده‌ام… من شعار نمی‌دهم.صحبت‌های من بر اساس تئوری علم است.جوانان به تنگ آمده‌اند و بریده‌اند.

آنها منتظرند.همین یکی دو هفته قبل بود که کاربران شبکه‌های اجتماعی در واکنش به خبر اعدام سه جوان معترض در وقایع آبان۹۸، بیش از دوازده میلیون هشتگ «اعدام نکنید» زدند. باید فکری به‌حال جوانان کرد… باید فکری بکنند وگرنه در کمال تأسف باید گفت خطر پیش‌بینی می‌شود.اگر این کبریت کشیده شود، خاموش کردن آتش آن بسیار مشکل خواهد بود.

۶۰میلیون نفر در این کشور ۸۰میلیونی به کمکهای معیشتی نیاز دارند و این آمار به قبل از کرونا مربوط است… اکنون ۷میلیون جوان بیکار هستند… گرانی و تورم بیداد می‌کند و افسارگسیخته شده است. در نتیجه باید منتظر… خیزش اجتماعی باشیم…

«منظور از خیزش همان اتفاقی است که در دیماه۹۶ و آبان‌ماه۹۸ رخ داد و اگر حاکمیت نتواند در قبال ناامیدی مردم نسبت به مشکلات اقتصادی کاری بکند، باید منتظر عواقب و اتفاقات بد بعدی باشد.

آنچه در اعتراضات کارگران نیشکر هفت‌تپه یا هپکو اراک و مانند آن مشاهده می‌شود، حاکی از آن است که جامعه ناراحت و نگران است… این نشان می‌دهد که خطری در کمین است.

خطر دیگری که مطرح است… حرکتها از جنوب شهر و از شهرهای محروم خواهد بود… جامعه ناراحت است و هر لحظه امکان خیزش جامعه وجود دارد… خیزش یعنی حرکت از درون جامعه، ولی شورش در یکجا است. در اتفاقات سال۹۶ و ۹۸ حدود ۸۰ تا ۱۰۰شهر و روستا و شهرستانهایی که حتی اسم آنها شنیده نشده بود، به‌پا خاستند. امروز نیز چنین خیزش اجتماعی سراسری پیش‌بینی می‌شود».

امروز ایران ۱۳ تا ۱۴میلیون حاشیه‌نشین دارد. حاشیه‌نشین یعنی کسی که دست از جان شسته است. دیگر دوران سابق گذشته و بخشی از مردم امروز گرسنه هستند.

شنبه ۱۱ مردادماه ۱۳۹۹

http://t.me/begoonah
https://www.instagram.com/begoonah