اعتصاب پالایشگاه فازهای ۲۲ و ۲۴ پارس جنوبی کنگان
امروز کارگران پالایشگاه فازهای ۲۲ و ۲۴ پارس جنوبی کنگان در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق معوقه اعتصاب خودرا آغاز کردند
شنبه ۱۱مرداد ۹۹

اعتصاب کارگران پالایشگاه نفت سنگین در قشم
امروز همزمان با اعتصاب کارگران،‌ پالایشگاه آبادان و پالایشگاه پارسیان، پتروشیمی لامرد، کارگران پالایشگاه نفت سنگین قشم نیز دست به اعتصاب زدند.
شنبه ۱۱مرداد ۹۹

اعتصاب کارکنان پتروشیمی لامرد
امروز کارگران و کارکنان پالایشگاه پارسیان و شرکت نفت و گاز پتروشیمی در لامرد فارس، در اعتراض به عدم دریافت حقوق و مزایا، دست به اعتصاب زدند
شنبه ۱۱مرداد ۹۹

اعتصاب کارگران پالایشگاه آبادان
امروز کارگران پالایشگاه آبادان در اعتراض به ندادن حقوق و مزایای خود، همزمان با پالایشگاه لامرد دست به اعتصاب زدند.
شنبه ۱۱مرداد ۹۹

اعتصاب کارگران و کارکنان شرکت نفت و گاز پتروشیمی در جنوب ایران

چهل و هشتمین روز اعتصاب کارگران نیشکر هفت تپه

امروز شنبه ۱۱ مرداد ۱۳۹۹ دردمای پنجاه درجه اعتصاب کارگران نیشکر هفت تپه چهل و هشتمین روز خود را پشت سر گذاشت

شنبه ۱۱ مردادماه ۱۳۹۹
رانندگان اتوبوس شهری کرمانشاه در اعتراض به عدم پرداخت مطالبات مزدی خود در ترمینال کاویانی این شهرستان دست به تجمع اعتراضی زدند.

امروز شنبه ۱۱ مردادماه ۱۳۹۹، جمعی از کارگران شرکت هپکو در اعتراض به عدم پرداخت معوقات مزدی خود در زیر پل بختیاری شهر اراک تجمع کردند

پارس آباد اردبیل
گوجه فرنگی کاران در اعتراض به وضعیت بد بازار محصول خود را نابود میکنند.

شنبه ۱۱ مردادماه ۱۳۹۹

http://t.me/begoonah
https://www.instagram.com/begoonah