تداوم اعتصاب کارگران پترو پالایش کنگان در استان بوشهر در اعتراض به حقوق کم و مشکلات معیشتی
مسدود کردن جاده توسط کارگران پترو پالایش کنگان از ساعت ۷ صبح
دوشنبه ۱۳ مرداد ۹۹

اعتصاب کارگران سایت پتروشیمی عسلویه در روز دوشنبه ۱۳ مرداد
کارگران کامل سایت را خالی کرده‌اند.

ادامه اعتصاب در پالایشگاه جفیر شرکت آتروپارت
دوشنبه ۱۳مرداد ۱۳۹۹

تداوم اعتصاب کارگران پترو پالایش کنگان در استان بوشهر در اعتراض به حقوق کم و مشکلات معیشتی
دوشنبه ۱۳مرداد ۱۳۹۹

پنجاهمین روز اعتصاب و اعتراض کارگران نیشکر هفت تپه در مقابل فرمانداری شهر شوش
دوشنبه ۱۳ مرداد ۹۹

استقرار نیروی های امنیتی در محل اعتصاب رانندگان ناوگان اتوبوس شهریارومیه
رانندگان ناوگان اتوبوسرانی ارومیه دوشنبه ۱۳مرداد ۹۹ در اعتراض به حق بیمه پرداخت نشده رانندگان اعتصاب کردند .

https://twitter.com/begoonaah/status/1290230034943414277

سومین روز اعتراضات کارگران هپکو
برای سومین روز متوالی، کارگران هپکو برای اعتراض نسبت به بلاتکلیفی شغلی و معیشتی خود زیر پل بختیاری نزدیک ریل راه آهن دست به تجمع و راهپیمایی زدند.
کارگران هپکو با اشاره به پرداخت نشدن دستمزدهای خرداد و تیر ماه سال جاری و بخشی از مطالبات‌ سال‌های نودوپنج و نودوشش گفتند، پس از ماه‌ها بازی با افکار عمومی و طرح این گمانه‌زنی که هپکو به “ایمیدرو” واگذار می‌شود، پنجاه و پنج درصد از سهام غیرمدیریتی آن را به سازمان تامین اجتماعی واگذار کرده‌اند. آنها افزودند، سازمان تامین اجتماعی مکلف است که مازاد بر هفده درصد از سهام خود را تا پایان سال نودونه به فروش برساند؛ اما در این میان تکلیف کارگران روشن نیست

تجمع اهالی روستای محمدآقا آقاجری (کیکاووس آقاجری) از روستاهای شهرستان بهبهان مقابل فرمانداری در اعتراض به مشکلات بی‌آبی این روستا
دوشنبه سیزدهم مرداد

photo_2020-08-03_12-36-51

تجمع کارگران شرکت کنتورسازی قزوین مقابل فرمانداری شهرستان البرز/ یکشنبه ۱۲ مرداد ۹۹

تجمع معلمان حق التدریسی سازمان فنی و حرفه ای مقابل مجلس در اعتراض به بی عدالتی و شکاف طبقاتی وحشتناک یکشنبه ۱۲ مرداد ۹۹

تجمع دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در محوطه این دانشگاه
تجمع کنندگان همچنین با تنظیم نامه‌ای مشترک خطاب به وزیر بهداشت رژیم ضمن بیان مشکلاتشان خواستار تعیین نماینده‌ای ویژه توسط وی برای استیفای مطالبات خود شدند.
یکشنبه دوازده مرداد

دوشنبه ۱۳مرداد ۱۳۹۹

http://t.me/begoonah
https://www.instagram.com/begoonah