معاون آموزشی و پژوهشی سازمان نظام پزشکی گفته است که: حدود ۶ هزار نفر از نیروهای درمانی در تهران به کرونا مبتلا شدند و بیش از ۱۵۰ نفر هم جان خود را از دست دادند.
به گفته علیرضا سلیمی ابتلا‌ در میان کادر درمان، بسیار زیاد است و این وضعیت در تهران بیشتر هم شده و حدود ۶ هزار از نیروی سلامت کشور در تهران به کرونا مبتلا شدند و بیش از ۱۵۰ نفر در پایتخت جان خود را از دست دادند. سلیمی از مردم خواسته دستورالعمل‌ها مثل شستن دست و ماسک را رعایت کنند، در مراسم‌ عروسی و عزا شرکت نکنند و به همین شکل از جامعه‌ی پزشکان و پرستاران حمایت کنند.

چهارشنبه – ۱۵ مرداد ۱۳۹۹

http://t.me/begoonah
https://www.instagram.com/begoonah