پنجاه و دومین روز اعتصاب کارگران نیشکر هفت تپه

سخنان عادل سرخه از کارگران نیشکر هفت تپه در اعتراض و اعتصاب و تجمع امروز چهارشنبه مقابل فرمانداری شوش

photo_2020-08-05_10-21-57

پنجمین روز اعتصابات کارگران پالایشگاه‌ها و نیروگاه‌ها
پالایشگاه اصفهان
نیروهای حراست پالایشگاه اصفهان در ابتدا مانع خروج کارگران اعتصاب‌کننده از این پالایشگاه شدند اما با ایستادگی کارگران، مجبور شدند که راه خروج آنان را باز کنند
چهارشنبه ۱۵ مرداد ۱۳۹۹

تجمع معلمان کشور مقابل وزات آموزش و پرورش در اعتراض بە عدم اجرای طرح رتبه بندی مشاغل
چهارشنبه ۱۵ مرداد ۱۳۹۹

اعتصاب در فاز ۱۳ پارس جنوبی-کنگان
اعتصاب و اعتراض نفرات راه انداز و بهره بردار شرکت مپنا o&m پس از دو ماه مذاکره با مدیران مجموعه با وجود ارعاب و تهدید نفرات.
مطالبات و حقوق نفرات که در طی این دوسال مورد اجحاف قرار گرفته عبارتند از:
• حذف کارانه نفرات
• کاهش ۵۰ درصدی حقوق نسبت به سال ۹۷ و ۹۶
• کاهش اضافه کار عملکردی پرسنل
• کاهش اضافه کار نفرات
• مشخص نبودن وضعیت قرارداد پرسنل و امنیت شغلی
• بی نظمی در پرداخت دستمزد
در نهایت این اجتماع به تهدید پرسنل و بردن مطالبات به حق آنها به حاشیه خاتمه یافت.
کارکنان مپنا o&m در صورت نرسیدن به مطالبات خود قصد بر ادامه اعتراض و اعتصاب در روزهای آتی را دارند.
چهارشنبه ۱۵ مرداد ۹۹

چهارشنبه – ۱۵ مرداد ۱۳۹۹

http://t.me/begoonah
https://www.instagram.com/begoonah