به گزارش خبرگزاری بلومبرگ کلی کرافت نماینده آمریکا در سازمان ملل با ارائه این قعطنامه به شورای امنیت سازمان ملل خواستار تمدید تحریم های تسلیحاتی رژیم ایران شد که در ۲۷ مهر۹۹ (۱۸ اکتبر۲۰۲۰) خاتمه می بابند.لومبرگ نوشت بر اساس قطعنامه جدید آمریکا از کشورهای عضو سازمان ملل خواسته شده است هیچ گونه آموزش فنی یا کمکی در رابطه با ساخت و یا استفاده از سلاح را در اختیار ایران قرار ندهند. نماینده آمریکا احتمال داد که چین و روسیه دو متحد رژیم تروریستی و فاسد و جنایتکار آخوندها این قعطنامه را وتو کنند. اما آمریکا پیشاپیش تهدید کرده است در صورت وتوی این قعطنامه مکانیزم ماشه را فعال خواهد کرد.
در صورت فعال شدن مکانیسم ماشه تمامی تحریم‌های وضع شده سازمان ملل متحد علیه ایران دوباره اجرا خواهند شد.

چهارشنبه ۱۵ مرداد ۱۳۹۹

http://t.me/begoonah
https://www.instagram.com/begoonah