به گزارش خبرگزاریهای حکومتی (۱۵مرداد۹۹) سحرگاه امروز مصطفی صالحی از دستگیر شدگان قیام دی ماه سال۹۶ در اصفهان اعدام شده است.

خبرگزاری حکومتی قطره با فرافکنی این جنایت نوشت: «در اغتشاشات دیماه ۹۶ آشوبگران در برخی شهرهای استان اصفهان از جمله کهریزسنگ نجف‌آباد، اغتشاشگران اقدام به تخریب اموال عمومی و تیراندازی به سمت مردم کردند که در جریان این درگیریها، شهید سجاد شاه‌سنایی از حافظان امنیت مردم در حالی که بدون سلاح در یک کوچه محاصره شده بود، به‌شهادت رسید…

«مصطفی فتل» یکی از اغتشاشگران مسلح این جریان بود که با شلیک گلوله مستقیم او را در تاریخ ۱۱ دیماه ۹۶ به‌شهادت رساند».

شایان ذکر است که چندی پیش کمپین گسترده اعدام_نکنید حاوی میلیونها توئیت علیه اعدام قیام‌آفرینان دی ماه برگزار شد. اما دژخیمان حاکم اقدام به اعدام مصطفی صالحی کردند.

مصطفی صالحی ٣٠ ساله، کارگر ساختمانی بود و همچنین مسافرکشی میکرد.

چهارشنبه – ۱۵ اَمرداد ۱۳۹۹

http://t.me/begoonah
https://www.instagram.com/begoonah