روزنامه شرق از «جعلی بودن مدرک تحصیلی علی عابدزاده، رئیس سازمان هواپیمایی کشوری» و جایگزینی احتمالی او توسط تورج دهقانی ‌زنگنه، مدیرعامل شركت هواپیمایی جمهوری اسلامی (هما) خبر داده است. باید گفت مال کدامشان جعلی نیست! نظامی که رئیس جمهورش مدرک دکترای انگلیس دارد ولی دو کلمه انگلیسی بلد نیست؛ یاد‌ آور ضرب المثل معروف به شتر گفتند چرا گردنت کج است؟! گفت کجایم راست است! می باشد. راستی کجای این نظام راست است؟!

چهارشنبه ۱۵ مرداد ۱۳۹۹

http://t.me/begoonah
https://www.instagram.com/begoonah