طاهر بومدرا رییس پیشین دفتر حقوق بشر یونامی در عراق: سازمان ملل در پرداختن به جنایات علیه بشریت در ایران شکست خورده است حالا زمان آن است که دموکراسیهای غرب وارد شوند
سایت تانهال
طاهر بومدرا در مطلبی نوشت: اورتگاس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در 17 ژوییه از جامعه بین المللی خواست تحقیقات مستقلی در قتل عام ۱۹۸۸ زندانیان سیاسی ایران انجام دهد و حسابرسی و عدالت را محقق کند
بدنبال فتوای ولی فقیه در ۱۹۸۸ بیش از ۳۰ هزار زندانی سیاسی وابسته به سازمان مجاهدین خلق مخفیانه بطور دستجمعی اعدام شدند
سازمان ملل در این رابطه کوتاهی کرده و شکست خورده است حتی بعد از نوار صوتی که در ۲۰۱۶ فاش شد که در آن کمیسیون مرگ به موضوع قتل عام اشاره می کند سازمان ملل باز هم نپذیرفت که مقامات را مورد حسابرسی قرار دهد!
. با این وضعیت سازمان ملل یک نظام ورشکسته است و مسئولیت بر دوش دموکراسیهای غربی است که از ایران حسابرسی کنند

چهارشنبه – ۱۵ مرداد ۱۳۹۹

http://t.me/begoonah
https://www.instagram.com/begoonah